Penyaluran Bantuan Langsung tunai ( BLT ) tambahan tahap 1 Sebanyak 64 KK.